puroresu.com puroresu.com

Home > JWA > Results >

facebook

Web   puroresu.com

Selection Matches: 1962/05/27 - 07/01

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Buddy Austin
Mike Sharpe
Duke Hoffman
Great Togo
Ricky Waldo [06/15 - 07/01]

1962/05/27 Maebashi, Gunma - Pref. Sports Center
Mr. Chin drew Katsurahama
Koichi Hayashi drew Hideo Koma
Isao Yoshiwara def Tanji Hasegawa
Kiyotaka Otsubo def Tatsuo Hoshino
Kanji Inoki (10:09 pin) Mitsuaki Hirai
Youssef Turko def Hiroshi Ueda
Kokichi Endo def Tosanohana
Michiaki Yoshimura def Hideyuki Nagasawa
Toyonobori def Duke Hoffman
Rikidōzan & Great Togo (DQ) Buddy Austin & Mike Sharpe

1962/05/29 Funabashi, Chiba - Funabashi High School South Square
Hideo Koma drew Tatsuo Hoshino
Masao Matsuoka drew Motoyuki Kitazawa
Youssef Turko def Tanji Hasegawa
Isao Yoshiwara def Hiroshi Ueda
Mr. Chin def Koichi Hayashi
Kintaro Ohki def Mitsuaki Hirai
Tosanohana def Kiyotaka Otsubo
Michiaki Yoshimura (11:16 pin) Kanji Inoki
Kokichi Endo def Hideyuki Nagasawa
Rikidōzan & Great Togo & Toyonobori def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/05/31 Mito, Ibaraki - Pref. Gym
Great Togo (8:14 pin) Kanji Inoki
Kokichi Endo def Hideyuki Nagasawa
Michiaki Yoshimura (DQ) Buddy Austin
Rikidōzan & Toyonobori def Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/01 Tokyo - Riki Sports Palace
10-man Battle Royal: Isao Yoshiwara won
Hiroshi Ueda drew Mr. Chin
Koichi Hayashi drew Hideo Koma
Youssef Turko def Tanji Hasegawa
Kiyotaka Otsubo def Tatsuo Hoshino
Kanji Inoki (13:06 pin) Mitsuaki Hirai
Tosanohana def Isao Yoshiwara
Toyonobori def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo def Kintaro Ohki
Buddy Austin def Great Togo
Duke Hoffman & Mike Sharpe (DQ) Rikidōzan & Michiaki Yoshimura

1962/06/02 Akishima, Tokyo - Municipal Sumo Ring
Koichi Hayashi drew Motoyuki Kitazawa
MItsuaki Hirai def Tatsuo Hoshino
Isao Yoshiwara def Kiyotaka Otsubo
Katsurahama drew Hiroshi Ueda
Mr. Chin def Masao Matsuoka
Kintaro Ohki def Youssef Turko
Tosanohana def Tanji Hasegawa
Great Togo def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo (2-0) Kanji Inoki
   1: Endo (11:24 boston crab)
   2: Endo (9:45 pin)
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura (DQ) Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/03 Noda, Chiba - Municipal Stadium
Koichi Hayashi drew Genichi Hirano
Masao Matsuoka drew Hideo Koma
Motoyuki Kitazawa def Motoshi Okuma
Masakatsu Tanaka def Yutaka Taniguchi
Tatsuo Hoshino def Kazuo Homma
Youssef Turko def Mitsuaki Hirai
Isao Yoshiwara def Katsurahama
Mr. Chin def Tanji Hasegawa
Kanji Inoki (9:32 pin) Hiroshi Ueda
Tosanohana def Kiyotaka Otsubo
Kokichi Endo def Kintaro Ohki
Michiaki Yoshimura def Hideyuki Nagasawa
Rikidōzan & Great Togo & Toyonobori def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/04 Osaka - Pref. Gym
Masao Matsuoka drew Tanji Hasegawa
Motoyuki Kitazawa drew Masakatsu Tanaka
Kiyotaka Otsubo def Yutaka Taniguchi
Mr. Chin def Hideo Koma
Hiroshi Ueda drew Tatsuo Hoshino
Hideyuki Nagasawa drew MItsuaki Hirai
Tosanohana def Isao Yoshiwara
Great Togo (6:40 boston crab) Kanji Inoki
Michiaki Yoshimura def Kintaro Ohki
Duke Hoffman def Kokichi Endo
All Asia Tag Team Title*: Buddy Austin & Mike Sharpe (2-1) Rikidōzan & Toyonobori
   1: (17:43 DCOR)
   2: Sharpe (1:11 pin) Rikidōzan

1962/06/05 Nagoya - Kanayama Gym
Mr. Chin drew Hiroshi Ueda
Motoyuki Kitazawa def Motoshi Okuma
Masakatsu Tanaka def Yutaka Taniguchi
Tatsuo Hoshino def Kazuo Homma
Kiyotaka Otsubo def Hideo Koma
Genichi Hirano def Katsurahama
Tosanohana def Tanji Hasegawa
Koichi Hayashi def Isao Yoshiwara
Toyonobori def Hideyuki Nagasawa
Kintaro Ohki def Mitsuaki Hirai
Michiaki Yoshimura (2-0) Kanji Inoki
   1: Yoshimura (13:48 leg lock)
   2: Yoshimura (4:58 pin)
Rikidōzan & Kokichi Endo & Great Togo def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/06 Toyohashi, Aichi
Toyonobori def Tosanohana
Kanji Inoki def Mitsuaki Hirai
Kokichi Endo def Kintaro Ohki
Rikidōzan & Great Togo & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/07 Amagasaki, Hyogo - Municipal Gym
Battle Royal: Youssef Turko won
Yukio Suzuki def Tosanohana
Kintaro Ohki def Mitsuaki Hirai
Youssef Turko def Hiroshi Ueda
Toyonobori def Hideyuki Nagasawa
Michiaki Yoshimura (11:36 pin) Kanji Inoki
Mike Sharpe def Kokichi Endo
Rikidōzan & Great Togo def Buddy Austin & Duke Hoffman

1962/06/08 Hirakata, Osaka - Park Big Theater
Mr. Chin def Koichi Hayashi
Hideo Koma drew Masakatsu Tanaka
Tatsuo Hoshino def Genichi Hirano
Masao Matsuoka drew Tanji Hasegawa
Mitsuaki Hirai drew Isao Yoshiwara
Kiyotaka Otsubo def Yutaka Taniguchi
Kintaro Ohki def Youssef Turko
Yukio Suzuki def Hideyuki Nagasawa
Toyonobori def Tosanohana
Kokichi Endo (7:29 pin) Kanji Inoki
Michiaki Yoshimura (DCOR) Duke Hoffman
Rikidōzan & Toyonobori def Buddy Austin & Mike Sharpe

1962/06/10 Sakai, Osaka - Ohama Stadium
Yutaka Taniguchi drew Mr. Chin
Tatsuo Hoshino drew Masao Matsuoka
Tanji Hasegawa def Motoshi Okuma
Motoyuki Kitazawa def Kazuo Homma
Mitsuaki Hirai def Hideo Kima
Kiyotaka Otsubo def Masakatsu Tanaka
Tosanohana def Youssef Turko
Isao Yoshiwara def Koichi Hayashi
Michiaki Yoshimura (16:27 backsliding) Kanji Inoki
Kintaro Ohki def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo (DCOR) Yukio Suzuki
Rikidōzan & Great Togo & Toyonobori def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/11 Tokushima - Civic Hall
Hideo Koma drew Masakatsu Tanaka
Koichi Kitazawa drew Yutaka Taniguchi
Masao Matsuoka drew Motoyuki Kitazawa
Kiyotaka Otsubo def Tatsuo Hoshino
Mr. Chin def Tanji Hasegawa
Kintaro Ohki def Isao Yoshiwara
Hideyuki Nagasawa def Tusuf Turko
Yukio Suzuki (3:45 half crab) Kanji Inoki
Tosanohana def Mitsuaki Hirai
Great Togo def Kokichi Endo
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/12 Kochi - Pref. Hall
Koichi Hayashi drew Masakatsu Tanaka
Yutaka Taniguchi drew Hideo Koma
Kazuo Homma drew Motoshi Okuma
Kiyotaka Otsubo def Mr. Chin
Tanji Hasegawa drew Tatsuo Hoshino
Tosanohana def Isao Yoshiwara
Hideyuki Nagasawa def Mitsuaki Hirai
Kokichi Endo (11:05 pin) Kanji Inoki
Kintaro Ohki def Youssef Turko
Michiaki Yoshimura def Yukio Suzuki
Rikidōzan & Great Togo & Toyonobori def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/14 Matsuyama, Ehime - Mitakaramachi Square
Masakatsu Tanaka def Motoshi Okuma
Koichi Hayashi drew Motoyuki Kitazawa
Masao Matsuoka def Kazuo Homma
Kiyotaka Otsubo def Yutaka Taniguchi
Mr. Chin def Tanji Hasegawa
Tatsuo Hoshino drew Hideo Koma
Kanji Inoki (4:32 pin) Youssef Turko
Isao Yoshiwara def Mitsuaki Hirai
Toyonobori def Hideyuki Nagasawa
Kintaro Ohki def Tosanohana
Kokichi Endo def Yukio Suzuki
Rikidōzan & Great Togo & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/15 Takamatsu - City Gym
Kiyotaka Otsubo def Tanji Hasegawa
Mr. Chin def Hideo Koma
Kintaro Ohki def Isao Yoshiwara
Kanji Inoki (12:16 pin) Mitsuaki Hirai
Youssef Turko def Masakatsu Tanaka
Kokichi Endo def Tosanohana
Yukio Suzuki def Hideyuki Nagasawa
Duke Hoffman (DQ) Michiaki Yoshimura
Rikidōzan & Great Togo & Toyonobori def Buddy Austin & Mike Sharpe & Ricky Waldo

1962/06/16 Fukuyama, Hiroshima - Central Park Square
Mr. Chin drew Hiroshi Ueda
Koichi Hayashi drew Motoshi Okuma
Isao Yoshiwara def Hideo Koma
Masakatsu Tanaka drew Mitsuaki Hirai
Tosanohana def Hideyuki Nagasawa
Kiyotaka Otsubo def Youssef Turko
Kokichi Endo def Kintaro Ohki
Yukio Suzuki (30min limit draw) Kanji Inoki
Toyonobori (DQ) Ricky Waldo
Rikidōzan & Great Togo & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/17 Hiroshima - Pref. Gym
Mr. Chin def Tatsuo Hoshino
Tanji Hasegawa drew Koichi Hayashi
Hiroshi Ueda def Motoyuki Kitazawa
Isao Yoshiwara def Masakatsu Tanaka
Kiyotaka Otsubo def Hideo Koma
Kintaro Ohki def Mitsuaki Hirai
Hideyuki Nagasawa def Youssef Turko
Michiaki Yoshimura (14:58 pin) Kanji Inoki
Yukio Suzuki def Tosanohana
Toyonobori def Duke Hoffman
Buddy Austin & Mike Sharpe & Ricky Waldo def Rikidōzan & Kokichi Endo & Great Togo

1962/06/18 Hiroshima - Pref. Gym
Mr. Chin drew Tanji Hasegawa
Hiroshi Ueda drew Motoshi Okuma
Isao Yoshiwara def Koichi Hayashi
Kiyotaka Otsubo def Tatsuo Hoshino
Hideo Koma drew Masakatsu Tanaka
Kanji Inoki (9:16 pin) Youssef Turko
Tosanoahana def Mitsuaki Hirai
Michiaki Yoshimura def Kintaro Ohki
Yukio Suzuki def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo (DQ) Duke Hoffman
Great Togo def Ricky Waldo
All Asia Tag Team Title*: Rikidōzan & Toyonobori (2-1) Buddy Austin & Mike Sharpe
   1: Toyonobori (14:34 pin) Austin
   2: Sharpe (4:54 pin) Toyonobori
   3: Rikidōzan & Toyonobori (11:24 DQ)

1962/06/19 Kudamatsu, Yamaguchi - Kudamatsu Civic Gym
Koichi Hayashi def Kazuo Homma
Motoyuki Kitazawa drew Masao Matsuoka
Mitsuaki Hirai def Tatsuo Hoshino
Masakatsu Tanaka def Motoshi Okuma
Mr. Chin drew Hiroshi Ueda
Kanji Inoki (5:52 pin) Isao Yoshiwara
Youssef Turko def Hideo Koma
Kiyotaka Otsubo def Tanji Hasegawa
Yukio Suzuki def Tosanohana
Kintaro Ohki def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo def Ricky Waldo
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/20 Ube, Yamaguchi - Tawaradagou Memorial Gym
Koichi Hayashi def Masao Matsuoka
Tanji Hasegawa drew Motoshi Okuma
Isao Yoshiwara def Mitsuaki Hirai
Tosanohana def Youssef Turko
Kiyotaka Otsubo def Hiroshi Ueda
Masakatsu Tanaka drew Tatsuo Hoshino
Mr. Chin drew Hideo Koma
Kintaro Ohki (20min limit draw) Kanji Inoki
Kokichi Endo def Hideyuki Nagasawa
Duke Hoffman (DQ) Yukio Suzuki
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Mike Sharpe & Ricky Waldo

1962/06/22 Yahata, Fukuoka - Yasukawa Gym
Koichi Hayashi def Tatsuo Hoshino
Youssef Turko def Hiroshi Ueda
Isao Yoshiwara def Hideo Koma
Kiyotaka Otsubo def Tanji Hasegawa
Mr. Chin def Masakatsu Tanaka
Kintaro Ohki def Tosanohana
Hideyuki Nagasawa def Mitsuaki Hirai
Mike Sharpe def Yukio Suzuki
Kokichi Endo (7:29 pin) Kanji Inoki
Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Duke Hoffman & Ricky Waldo
Rikidōzan (COR) Buddy Austin

1962/06/24 Fukuoka - Sports Center
Yukio Suzuki def Kintaro Ohki
Kanji Inoki (8:35 pin) Hideyuki Nagasawa
Tosanohana def Mitsuaki Hirai
Isao Yoshiwara def Youssef Turko
Duke Hoffman def Kokichi Endo
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Mike Sharpe & Ricky Waldo

1962/06/27 Izumo, Shimane - Municipal Stadium
Kiyotaka Otsubo def Hiroshi Ueda
Youssef Turko def Tatsuo Hoshino
Isao Yoshiwara def Tanji Hasegawa
Kintaro Ohki (20min limit draw) Kanji Inoki
Hideyuki Nagasawa def Mitsuaki Hirai
Kokichi Endo def Tosanohana
Ricky Waldo drew Yukio Suzuki
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/28 Yonago, Tottori - Keisei School site
Mr. Chin def Hideo Koma
Kanji Inoki (7:27 DQ) Tosanohana
Hideyuki Nagasawa def Youssef Turko
Kokichi Endo def Kintaro Ohki
Michiaki Yoshimura def Ricky Waldo
Rikidōzan & Toyonobori & Yukio Suzuki def Buddy Austin & Duke Hoffman & Mike Sharpe

1962/06/30 Tottori - City Gym
Mr. Chin drew Masao Matsuoka
Masakatsu Tanaka drew Tatsuo Hoshino
Motoshi Okuma drew Kazuo Homma
Isao Yoshiwara def Hideo Koma
Kiyotaka Otsubo def Mitsuaki Hirai
Kintaro Ohki def Hideyuki Nagasawa
Tosanohana def Youssef Turko
Kokichi Endo (11:13 pin) Kanji Inoki
Mike Sharpe (COR) Yukio Suzuki
Rikidōzan & Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Buddy Austin & Duke Hoffman & Ricky Waldo

1962/07/01 Toyonaka, Osaka - Daimon Park
Hiroshi Ueda def Motoshi Okuma
Masakatsu Tanaka drew Masao Matsuoka
Mr. Chin def Hideo Koma
Kiyotaka Otsubo def Tatsuo Hoshino
Motoyuki Kitazawa def Youssef Turko
Kanji Inoki (7:15 pin) Isao Yoshiwara
Kintaro Ohki def Mitsuaki Hirai
Kokichi Endo def Tosanohana
Yukio Suzuki def Duke Hoffman
Michiaki Yoshimura drew Ricky Waldo
All Asia Tag Team Title: Rikidōzan & Toyonobori* (2-0) Sharpe & Austin
   1: Rikidōzan (16:18 countout) Ausitn
   2: Rikidōzan (2:45 pin) Sharpe


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2015 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.