puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

International Championship Series: 1963/11/26 - 12/07: 12 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
The Destroyer
Great Togo
Ilio DiPaolo
Buddy Austin

1963/11/26 Maebashi - Gunma Pref. Sports Center
Antonio Inoki (10:36 pin) Mitsuaki Hirai
Michiaki Yoshimura def Kokichi Endo
DiPaolo (DQ) Togo
Yoshinosato def Hideyuki Nagasawa
Destroyer & Austin def Rikidozan & Toyonobori

1963/11/27 Ashikaga, Tochigi - Tsukimigaoka Gym
Inoki (10:46 pin) Umanosuke Ueda
Yoshinosato def Endo
Yoshimura drew Austin
Rikidozan & Togo def Destroyer & DiPaolo

1963/11/28 Mito, Ibaraki - Pref. Sports Center
Inoki (9:35 half crab) Gantetsu Matsuoka
Toyonobori def Nagasawa
Yoshimura def Endo
The Destroyer & Ilio DiPaolo & Buddy Austin def Rikidozan & Toyonobori & Great Togo

1963/11/29 Tokyo - Riki Sports Palace
Yoshimura (17:51 pin) Inoki
Endo def Nagasawa
Toyonobori drew DiPaolo
Rikidozan & Great Togo (DQ) The Destroyer & Buddy Austin

1963/11/30 Fukushima - Pref. Gym
Inoki (10:29 pin) Ueda
Yoshimura def Endo
Austin def Yoshinosato
Rikidozan & Great Togo (DQ) The Destroyer & Ilio DiPaolo

1963/12/01 Utsunomiya, Tochigi - Pref. Sports Center
Toyonobori (10:55 pin) Inoki
Yoshinosato def Endo
The Destroyer & Ilio DiPaolo & Buddy Austin def Rikidozan & Michiaki Yoshimura & Great Togo

1963/12/02 Tokyo - Metropolitan Gym
Yoshimura drew Yoshinosato
Kokichi Endo (10:57 pin) Inoki
Toyonobori & Togo def DiPaolo & Austin
International Heavyweight Title: Rikidozan* (2-1) Destroyer
   1: Destroyer (17:40 pin)
   2: Rikidozan (3:26 pin)
   3: Rikidozan (7:33 COR)

1963/12/03 Osaka - Pref. Gym
Inoki (14:20 pin) Endo
Yoshimura drew Yoshinosato
The Destroyer & Ilio DiPaolo & Buddy Austin def Rikidozan & Toyonobori & Great Togo

1963/12/04 Osaka - Pref. Gym
Michiaki Yoshimura (15:05 neck lock) Inoki
Kantaro Hoshino def Isao Yoshiwara
Toyonobori def Endo
Togo & Yoshinosato def Austin & DiPaolo
International Heavyweight Title: Rikidozan* (21:25 DCOR) Destroyer

1963/12/05 Nagoya - Kanayama Gym
Yoshinosato def Endo
Toyonobori (8:13 boston crab) Inoki
The Destroyer & Buddy Austin def Michiaki Yoshimura & Great Togo
Rikidozan def DiPaolo

1963/12/06 Nagoya - Kanayama Gym
Yoshimura def Endo
Yoshinosato (5:48 neck lock) Inoki
Togo def DiPaolo
All Asia Tag Team Title: Rikidozan & Toyonobori* (1-0) The Destroyer & Buddy Austin
   1: Rikidozan & Destroyer (30:06 DQ)
   2: (61min limit)

1963/12/07 Hamamatsu - City Gym
Kakutaro Koma def Youssef Turko
Matsuoka def Yoshiwara
Inoki (4:30 half crab) Ueda
Toyonobori def Nagasawa
Yoshinosato (DQ) Endo
The Destroyer & Ilio DiPaolo & Buddy Austin drew Rikidozan & Michiaki Yoshimura & Great Togo
   * Rikidozan's last mach before his death on 1963/12/15.


1963/12/20 Tokyo - Riki Sports Palace - Memorial Card for Rikidozan
Motoshi Okuma def Kotetsu Yamamoto
Ushinosuke Hayashi drew Iwakichi Hirano
Shinya Kojika drew Taka Sakiyama
Ueda def Nagasawa
Kazuo Honma drew Katsuyoshi Suzuki (Matty Suzuki)
Matsuoka def Koma
Kiyotaka Otsubo & Yoshiwara def Hirai & Kantaro Hoshino
Endo (20min limit draw) Inoki
Yoshinosato drew Yoshimura
Buddy Austin (DQ) Toyonobori


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.