puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

International Competitions of the Spring: 1964/02/14 - 03/27: 18 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Prince Iaukea [02/14 - 03/06]
Hercules Samson [02/14 - 03/06]
Don Manoukian
Nikita Mulkovitch
Roy McClarty [03/13-03/27]

1964/02/14 Tokyo - Riki Sports Palace
Mitsuaki Hirai (7:15 boston crab) Antonio Inoki
Mulkovich (DQ) Yoshinosato
Samson & Iaukea def Kokichi Endo & ???
Toyonobori drew Manoukian

1964/02/16 Tokyo - Ryogoku Nippon Univ. Public Hall
Endo (12:53 pin) Inoki
Ohki def Mulkovich
Toyonobori, Yoshinosato, & Michiaki Yoshimura def Samson, Manoukian, & Iaukea

1964/02/18 Shizuoka - Sunpu Hall
Inoki (6:52 backsliding) Hirai
Samson (DCOR) Kintaro Ohki
Manoukian drew Yoshimura
Toyonobori & Yoshinosato def Iaukea & Mulkovitch

1964/02/19 Toyohashi, Aichi - City Gym
Ushinosuke Hayashi def Masakatsu Tanaka
Inoki (8:50 pin) Umanosuke Ueda
Yoshinosato def Hideyuki Nagasawa
Samson (DCOR) Endo
Iaukea, Manoukian, & Mulkovitch def Toyonobori, Yoshimura, & Ohki

1964/02/20 Nagoya - Kanayama Gym
Inoki (8:27 pin) Seigozan (Gantetsu Matsuoka)
Mulkovich drew Yoshinosato
Ohki def Samson
All Asia Tag Team Title:Toyonobori & Michiaki Yoshimura (2-1) Iaukea & Manoukian
   1: Iaukea (14:13 pin) Toyonobori
   2: Toyonobori (4:26 pin) Iaukea
   3: Yoshimura (2:41 pin) Manoukian
   * Toyonobori & Michiaki Yoshimura win the vacant title.

1964/02/22 Gifu - Civic Center
Inoki (10:03 pin) Ueda
Ohki def Nagasawa
Samson def Yoshinosato
Toyonobori, Yoshimura, & Endo def Iaukea, Manoukian, & Mulkovich

1964/02/23 Fuse, Osaka - Sannose Park
Endo (11:10 pin) Inoki
Yoshimura drew Mulkovich
Toyonobori & Ohki & Yoshinosato def Iaukea, Manoukian, & Samson

1964/02/24 Sakai, Osaka - Kaneoka Gym
Ohki (11:50 figure-4 leg lock) Inoki
Samson (DCOR) Endo
Toyonobori, Yoshinosato, & Michiaki Yoshimura def Iaukea, Manoukian, & Mulkovich

1964/02/25 Koshigaya, Saitama - City Gym
Inoki (9:10 reverse nelson) Hirai
Samson (DCOR) Yoshimura
Iaukea, Manoukian, & Mulkovich def Endo & Ohki & Toyonobori

1964/02/28 Tokyo - Riki Sports Palace
Ohki (10:00 half crab) Inoki
Endo (DQ) Mulkovich
Yoshimura (DCOR) Manoukian
Toyonobori & Yoshinosato def Iaukea & Samson

1964/02/29 Koriyama, Fukushima
Ohki def Nagasawa
Endo def Antonio Inoki
Yoshinosato (DCOR) Mulkovich
Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Samson & Manoukian

1964/03/01 Ito, Shizuoka - Municipal Stadium
Inoki (8:40 pin) Ueda
Endo def Samson
Toyonobori & Ohki & Yoshinosato def Iaukea, Manoukian, & Mulkovich

1964/03/02 Chiba - Pref. Gym
Inoki (9:23 pin) Hirai
Mulkovich (DQ) Ohki
Toyonobori, Yoshinosato, & Michiaki Yoshimura def Iaukea, Manoukian, & Samson

1964/03/03 Hachioji, Tokyo - Civic Hall
Inoki (8:03 pin) Matsuoka
Endo drew Mulkovich
Yoshinosato def Samson
Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Iaukea & Manoukian

1964/03/06 Tokyo - Riki Sports Palace
Shin'ya Kojika (DQ) Masakatsu Tanaka
Kotetsu Yamamoto (10min limit draw) Genkichi Hirano
Kantaro Hoshino (9:03 boston crab) Motoshi Okuma
Seigozan (11:08 pin) Yonetaro Tanaka
Kiyotaka Otsubo (11:54 pin) Hideo Koma
Isao Yoshiwara (18:42 small package) Mitsu Hirai
Kintaro Ohki (8:15 figure-4 leg lock) Umanosuke Uedas
Kokichi Endo (7:33 pin) Hideyuki Nagasawa
Hercules Samson (2-1) Inoki
   1: Samson (10:42 pin)
   2: Inoki (3:35 half crab)
   3: Samson (4:50 pin)
Iaukea, Manoukian, & Mulkovitch (2-1) Toyonobori, Yoshinosato, & Michiaki Yoshimura
   1: Yoshinosato (12:21 pin) Mulkovitch
   2: Mulkovitch (3:50 pin) Yoshinosato
   3: Mulkovitch (4:32 pin) Yoshimura

1964/03/13 Tokyo
Otsubo def Hirai
Ueda def Kotaro Hirano
Yoshinosato def Nagasawa
Ohki & Michiaki Yoshimura def Samson & Manoukian

1964/03/20 Tokyo
Otsubo def Katsurahama
Endo def Ueda
Ohki def Mulkovich
McClarty & Manoukian def Yoshimura & Yoshinosato

1964/03/27 Tokyo - Riki Sports Palace
Otsubo def Yoshiwara
Endo def Nagasawa
Yoshimura, Yoshinosato, & Toyonobori def McClarty, Manoukian, & Mulkovich


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.