puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

Golden Series 2: 1970/07/06 - 07/24: 14 cards
NWA World Champion Series: 1970/07/27 - 08/05: 8 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Active JWA roster:
Giant Baba
Antonio Inoki
Kintaro Ohki
Michiaki Yoshimura
Seiji Sakaguchi
Mitsu Hirai
Kantaro Hoshino
Kotetsu Yamamoto
Motoshi Okuma
Akihisa Takachiho (Great Kabuki)
Hideyuki Nagasawa
Ushinosuke Hayashi (Mr. Hayashi)
Haruka Eigen
Hirokatsu Shinkai (Shoji Kai)
Katsuji Adachi (Mr. Hito)
Masanori Toguchi (Tiger Chang Lee/Kim Duk)
Tomotsugu Kutsuwada [Samson Kutsuwada]
Osamu Kido
Mitsuo Momota
Donal Takeshi
Atsuhide Koma (Masio Koma) [in Mexico]
Katsuhisa Shibata [in Mexico]
Guest foreigners:
Moose Cholak
Brute Bernard
Reggie Parks
Nick Kozak
Pierre leGran (Gilles Poison)
Jack Armstrong
Chico Garcia [Golden Series 2 only]
Dory Funk Jr. [NWA Series only]
Terry Funk [NWA Series only]

1970/07/06 Mizusawa, Iwate - City Gym
Seiji Sakaguchi (10:07 pin) Armstrong
Giant Baba def Garcia

1970/07/07 Kamaishi, Iwate - Showaen ground
Antonio Inoki (8:55 abdominal stretch) Parks
Bernard, Cholak, & Armstrong (2-1) Baba, Mitsu Hirai, & Sakaguchi
   1: Bernard (9:38 pin) Hirai
   2: Sakaguchi (4:46 pin) Armstrong
   3: Cholak (6:25 pin) Seiji Sakaguchi

1970/07/08 Morioka, Iwate - City Gym
Sakaguchi (12:15 COR) Parks
Inoki (9:00 boston crab) Garcia
Baba, Kintaro Ohki, & Kotetsu Yamamoto def Cholak, Kozak & LeGrand

1970/07/10 Muroran, Hokkaido - Shinnittetsu Health Insurance Gym
Sakaguchi (10:32 half crab) Garcia
Baba & Inoki def Cholak & Parks

1970/07/11 Obihiro, Hokkaido - Municipal Stadium
Inoki (8:29 abdominal stretch) Armstrong
Baba & Ohki & Sakaguchi (2-1) Cholak, Parks, & Garcia
   1: Parks (9:56 pin) Seiji Sakaguchi
   2: Sakaguchi (4:09 pin) Parks
   3: Baba (5:47 pin) Garcia

1970/07/13 Sapporo - Nakajima Sports Center
Sakaguchi (12:07 DCOR) Parks
Baba def LeGrand
All Asia Heavyweight Title: Ohki* (2-0) Bernard
   1: Ohki (12:39 DQ)
   2: Ohki (0:58 pin)
All Asia Tag Team Title: Inoki & Michiaki Yoshimura* (2-1) Cholak & Kozak
   1: Yoshimura (12:55 pin) Kozak
   2: Cholak (7:03 pin) Yoshimura
   3: Inoki (7:50 pin) Kozak

1970/07/14 Tomakomai, Hokkaido - Oji Sports Center
Sakaguchi (9:11 half crab) Garcia
Baba & Inoki def Cholak & Bernard

1970/07/15 Urakawa, Hokkaido - Town Ground
Baba & Sakaguchi (2-1) Kozak & Cholak
   1: (18:19 DCOR)
   2: Baba (4:35 pin) Kozak

1970/07/18 Tsuruoka, Yamagata - Pref. Gym
Bernard & Kozak (2-1) Seiji Sakaguchi & Hirai
   1: Sakaguchi & Hirai (16:34 DQ)
   2: Bernard & Kozak (1:59 DQ)
   3: Bernard (2:10 pin) Seiji Sakaguchi
Inoki (2-0) Parks
   1: Inoki (15:59 pin)
   2: Inoki (6:27 pin)
Baba & Ohki def Cholak & Armstrong

1970/07/19 Sugawara?
Baba & Inoki def Cholak & Parks

1970/07/21 Ohta, Gunma - Civic Hall
Inoki (9:48 pin) Armstrong
Baba & Ohki def Cholak & LeGrand

1970/07/22 Kawasaki
Baba & Inoki def Bernard & Parks

1970/07/23 Tokyo - Shakujii Higashidai Stadium
Inoki (13:38 pin) Kozak
Baba & Ohki def Cholak & Parks

1970/07/24 Tokyo - Korakuen Hall
Inoki (2-1) Bernard
   1: Inoki (12:50 abdominal stretch)
   2: (2:59 DCOR)
Baba & Ohki def Cholak & Kozak

1970/07/25? Sakai, Ibaraki - Sakai Ground
Inoki (12:40 DCOR) Bernard

1970/07/27 Tokyo - Ohta Ward Gym
Dory Funk Jr. & Terry Funk def Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura
Baba & Ohki & Sakaguchi (2-0) Cholak, Kozak, & Armstrong
   1: Ohki (12:45 pin) Armstrong
   2: Baba (5:37 pin) Kozak

1970/07/28 Yokohama - Culture Gym
Dory Funk Jr. def Kantaro Hoshino
Baba & Sakaguchi (2-1) Cholak & Parks
   1: (12:10 DCOR)
   2: Sakaguchi (5:31 pin) Parks
Inoki (2-1) Terry Funk
   1: Funk (11:00 pin)
   2: Inoki (4:05 pin)
   3: Inoki (4:16 DQ)

1970/07/29 Gifu - Municipal Center
Sakaguchi (13:54 pin) Kozak
Giant Baba & Antonio Inoki & Kotetsu Yamamoto (2-1) Dory Funk Jr. & Moose Cholak & Reggie Parks
   1: Cholak (17:11 pin) Baba
   2: Inoki (4:26 pin) Parks
   3: Baba (4:24 pin) Cholak

1970/07/30 Osaka - Pref. Gym
Hayashi vs Adachi
Toguchi vs Takachiho
Hirai vs Armstrong
Eigen vs Bernard
Hoshino vs Kozak
Sakaguchi (10:13 half crab) leGran
Yamamoto vs Cholak
Inoki & Ohki vs Terry & Parks
NWA International Heavyweight Title: Baba* (1-1) Dory
   1: Dory (17:20 pin)
   2: Baba (28:20 pin)
   3: (6:55 DCOR)

1970/08/01 Kumamoto - City Gym
Dory Funk Jr. def Kantaro Hoshino
Sakaguchi (9:41 pin) Armstrong
NWA International Tag Team Title: Baba & Inoki* (2-1) Bernard & Cholak
   1: (22:25 DCOR)
   2: Inoki (3:25 pin) Cholak

1970/08/02 Fukuoka - Sports Center
Baba & Sakaguchi (2-0) Parks & Bernard
   1: Baba & Sakaguchi (15:08 DQ)
   2: Sakaguchi (3:49 pin) Bernard
NWA World Heavyweight Title: Dory* (1-1) Inoki
   1: Funk (30:48 pin)
   2: Inoki (7:04 german suplex)
   3: (60min limit draw)

1970/08/04 Tokyo - Tokyo Metro. Gym
Sakaguchi (9:47 DCOR) Cholak
NWA International Tag Team Title: Giant Baba & Antonio Inoki* (2-0) Dory Funk Jr. & Terry Funk
   1: Baba & Inoki (26:17 DQ)
   2: Baba (5:45 half crab) Terry

1970/08/05 Utsunomiya - Tochigi Pref. Gym
Sakaguchi (11:26 pin) Kozak
Baba def Cholak
Inoki & Ohki (1-1) Dory Funk Jr. & Terry Funk
   1: Terry (19:43 pin) Ohki
   2: Ohki (7:24 figure 4 leg lock) Terry
   3: (5:21 DCOR)


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.