puroresu.com puroresu.com

Home > JWA > Results >

facebook

Web   puroresu.com

The 3rd Annual NWA Tag Team League: 1972/09/25 - 11/03: 25 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Japanese Teams:
Seiji Sakaguchi & Akihisa Takachiho
Kintaro Ohki & Great Kojika
Michiaki Yoshimura & Kantaro Hoshino
Umanosuke Ueda & Mr. Matsuoka
Mitsu Hirai & Haruka Eigen
Foreign Teams:
Waldo von Erich & Fritz von Goering
Danny Hodge & Nelson Royal
The Hippies
Larry Hamilton & Joe Hamilton

1972/09/25 Sendai - Miyagi Pref. Sports Center (4,000)
Haruka Eigen (12:36 DCOR) Ushinosuke Hayashi
Jerome Hippie (15:03 DQ) Great Kojika
Mr. Matsuoka (20min limit draw) Nelson Royal
Danny Hodge (11:32 abdominal stretch) Umanosuke Ueda
Kintaro Ohki (8:50 DQ) Joe Hamilton
Akihisa Takachiho (5:55 small package hold) Joseph Hippie
NWA Tag Team League: Fritz von Goering & Waldo von Erich (2-1) Michiaki Yoshimura & Kantaro Hoshino
   1: Yoshimura (12:25 pin) Goering
   2: Erich (8:59 pin) Hoshino
   3: Goering (2:29 pin) Yoshimura
Seiji Sakaguchi (1-1) Larry Hamilton
   1: Sakaguchi (2:24 half crab)
   2: Hamilton (4:18 pin)
   3: (3:48 DCOR)

1972/09/26 Ohfunato, Iwate - Farmers Market (2,500)
Masashi Ozawa (7:36 pin) Mitsuo Hata
Katsuji Adachi (11:48 pin) Masanori Toguchi
Jerome Hippie (14:55 DQ) Mr. Matsuoka
Umanosuke Ueda (5:31 half crab) Joseph Hippie
Danny Hodge (6:05 abdominal stretch) Great Kojika
Akihisa Takachiho (5:55 DQ) Waldo von Erich
NWA Tag Team League: Larry Hamilton & Joe Hamilton (2-0) Mitsu Hirai & Haruka Eigen
   1: Joe (12:14 pin) Hirai
   2: Larry (6:10 pin) Eigen
Kintaro Ohki & Seiji Sakaguchi (2-1) Nelson Royal & Fritz von Goering
   1: Royal (10:58 camel clutch) Ohki
   2: Sakaguchi (5:24 pin) Goering
   3: Ohki (5:15 pin) Royal

1972/09/29 Tokyo - Korakuen Hall (1,000)
Masashi Ozawa (13:44 half crab) Kazuo Sakurada
Haruka Eigen (10:14 DCOR) Katsuji Adachi
Mitsu Hirai (13:21 DQ) Jerome Hippie
Kantaro Hoshino (12:35 pin) Joseph Hippie
Waldo von Erich (9:17 pin) Umanosuke Ueda
Mr. Matsuoka (7:09 DCOR) Fritz von Goering
NWA Tag Team League: Seiji Sakaguchi & Akihisa & Takachiho (1-1) Danny Hodge & Nelson Royal
   1: Takachiho (5:02 pin) Royal
   2: Royal (13:20 sickle lock) Takachiho
   3: (15:18 DCOR)
NWA Tag Team League: Larry Hamilton & Joe Hamilton (2-1) Kintaro Ohki & Great Kojika
   1: Joe (17:21 pin) Ohki
   2: Ohki (3:19 backslide) Joe
   3: Joe (3:07 pin) Kojika

1972/10/01 Kurume, Fukuoka - Kogashiramachi Park
Hodge def Kantaro Hoshino
Sakaguchi (2-1) Goering
   1: Goering (7:30 pin)
   2: Sakaguchi (4:04 boston crab)
   3: Sakaguchi (3:52 pin)

1972/10/03 Ohmura, Nagasaki - City Gym
Hodge def Yoshimura
NWA Tag Team League: Sakaguchi & Takachiho (2-0) The Hippies: Joseph & Jerome
   1: Takachiho (8:47 full nelson) Jerome
   2: Sakaguchi (1:10 pin) Joseph
All Asia Heavyweight Title: Ohki* (2-1) Joe Hamilton
   1: Hamilton (16:10 pin)
   2: Ohki (4:38 pin)
   3: Ohki (1:53 DQ)

1972/10/04 Ichinomiya, Kumamoto
Hodge def Kantaro Hoshino
Sakaguchi, Takachiho, & Kojika (2-1) Von Erich, Royal, & Larry Hamilton
   1: Royal (10:52 sickle lock) Kojika
   2: Kojika (4:26 pin) Royal
   3: Sakaguchi, Takachiho, & Kojika (4:56 COR)

1972/10/05 Ushibuka, Kumamoto
Sakaguchi, Takachiho, & Matsuoka (2-1) Hodge, Von Erich, & Goering
   1: Sakaguchi, Takachiho, & Matsuoka (12:50 DQ)
   2: Von Erich (8:25 pin) ???
   3: Matsuoka (5:14 pin) Goering

1972/10/06 Kaseda, Kagoshima - Civic Ground
Hodge def Hirai
Von Erich, Royal, Joe Hamilton (2-1) Seiji Sakaguchi, Ueda, & Kantaro Hoshino
   1: (19:27 DCOR)
   2: Hamilton (7:31 pin) Hoshino

1972/10/07 Miyakonojo, Miyazaki - Civic Gym
NWA Tag Team League?: Ueda & Matsuoka drew Hodge & Royal
Ohki & Sakaguchi (2-1) Goering & Joe Hamilton
   1: Hamilton (12:23 pin) Seiji Sakaguchi
   2: Ohki (6:03 figure-4 leglock) Goering
   3: Sakaguchi (4:29 boston crab) Hamilton

1972/10/10 Mishou, Ehime - San Paul
Matsuoka drew Hodge
Sakaguchi & Takachiho (2-1) Goering & Royal
   1: Royal (16:35 backbreaker) Takachiho
   2: Takachiho (3:10 pin) Royal
   3: Sakaguchi (4:29 boston crab) Goering

1972/10/11 Kannonji, Kagawa - Kotozen Shrine
Sakaguchi & Kojika (2-1) Danny Hodge & Goering
   1: (17:48 DCOR)
   2: Sakaguchi (6:35 pin) ???

1972/10/13 Okayama - Okayama Budokan
NWA Tag Team League?: Hodge & Royal def Ueda & Matsuoka
   Joe Hamilton (3:42 DQ) Seiji Sakaguchi

1972/10/15 Toukai, Aichi - Shinnittesu Gym
NWA Tag Team League: Sakaguchi & Takachiho (1-1) Joe & Larry Hamilton
   1: Joe (1823 pin) Seiji Sakaguchi
   2: Sakaguchi (11:32 pin) Joe
   3: (45min limit draw)

1972/10/17 Wakayama - Pref. Gym
Sakaguchi & Kojika (2-1) Royal & Von Erich
   1: Von Erich (15:42 pin) Seiji Sakaguchi
   2: Sakaguchi (3:40 pin) Von Erich
   3: Kojika (10:12 half crab) Royal

1972/10/18 Takasaki, Gunma - City Gym
NWA Tag Team League?: Ohki & Kojika def Hodge & Royal
NWA United National Heavyweight Title: Sakaguchi* (2-0) Von Erich
   1: Sakaguchi (14:14 DQ)
   2: Sakaguchi (3:50 half crab)

1972/10/20 Tokyo - Korakuen Hall
Ohki & Sakaguchi (2-1) Royal & Von Erich
   1: Sakaguchi (10:54 pin) Von Erich
   2: (3:24 DCOR)

1972/10/21 Gosen, Niigata - Municipal Gym
NWA Tag Team League: Sakaguchi & Takachiho (2-1) Von Erich & Goering
   1: Von Erich (13:07 pin) Takachiho
   2: Takachiho (3:32 pin) Goering
   3: Sakaguchi (6:13 boston crab) Von Erich

1972/10/23 Tozuka, Kanagawa
Sakaguchi & Takachiho (2-1) Royal & Larry Hamilton
   1: Royal (16:46 backbreaker) Takachiho
   2: Sakaguchi & Takachiho (8:31 DQ)
   3: Takachiho (4:04 abdominal stretch) Royal

1972/10/24 Matsumoto - Nagano Pref. Gym
Hodge def Kantaro Hoshino
Sakaguchi (10:23 DCOR) Larry Hamilton
All Asia Heavyweight Title: Ohki* (2-1) Joe Hamilton
   1: Hamilton (10:54 pin)
   2: Ohki (2:25 backslide)
   3: Ohki (2:25 COR)

1972/10/25 Iida, Nagano - Imamiya Civic Stadium
NWA Tag Team League?: Hodge & Royal def Hirai & Haruka Eigen
Sakaguchi & Michiaki Yoshimura (2-1) Goering & Larry Hamilton
   1: (14:37 DCOR)
   2: Sakaguchi (5:39 boston crab) Goering

1972/10/27 Tokyo
NWA Tag Team League?: Sakaguchi & Takachiho def Hodge & Royal

1972/10/28 Mobara, Chiba
Kojika def Hodge (DQ)

1972/10/29 Mitsukaido, Ibaraki
NWA Tag Team League?: Hodge & Royal def Yoshimura & Kantaro Hoshino

1972/10/31 Osaka - Pref. Gym (4,500)
Masanori Toguchi (10:38 pin) Kazuo Sakurada
Katsuji Adachi (10:36 pin) Ushinosuke Hayashi
Joseph Hippie (11:01 small package hold) Haruka Eigen
Umanosuke Ueda (10:24 half crab) Jerome Hippie
Great Kojika (9:48 COR) Fritz von Goering
Michiaki Yoshimura (30min limit draw) Nelson Royal
Kintaro Ohki (6:20 pin) Waldo von Erich
NWA World Junior Heavyweight Title: Danny Hodge* (1-1) Mr. Matsuoka
   1: Matsuoka (7:00 stomach claw)
   2: Hodge (9:34 oklahoma hayride)
   3: (10:36 DCOR)
NWA Tag Team League Final: Sakaguchi & Takachiho (2-1) Joe & Larry Hamilton
   1: Joe (14:07 pin) Takachiho
   2: Sakaguchi (5:06 pin) Larry
   3: Takachiho (4:40 pin) Joe


1972/11/03 Tokyo - Korakuen Hall (1,500; "Fan Appreciation Day")
Masashi Ozawa (9:59 pin) Kazuo Sakurada
Masanori Toguchi (15min limit draw) Katsuji Adachi
Danny Hodge (13:25 DQ) Mr. Matsuoka
Akihisa Takachiho (12:37 abdominal stretch) Nelson Royal
Seiji Sakaguchi (9:05 pin) Joe Hamilton
12-man Heavyweight Battle Royal Final: Kantaro Hoshino (15:57 pin) Great Kojika
* Other participants: Kintaro Ohki, Michiaki Yoshimura, Umanosuke Ueda, Kantaro Hoshino, Great Kojika, Haruka Eigen, Mitsu Hirai, The Hippies, Larry Hamilton, Waldo von Erich, & Fritz von Goering


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.