puroresu.com puroresu.com

Home > NJPW > Results >

facebook

Web   puroresu.com

The 2nd World League: 1975/04/04 - 05/16: 36 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Killer Karl Krupp
Super Destroyer (Neil Guay)
Farthel Singh
Man Mountain Mike
Sangre Fria
John Gagne

1975/04/04 Tokyo - Kuramae Kokugikan (8,500)
*Kotetsu Yamamoto & Takashi Kimura [Kengo Kimura] (14:45 pin) Haruka Eigen & *Tatsumi Fujinami
World League: Seiji Sakaguchi (30min limit draw) Strong Kobayashi
World League: Kintaro Ohki (1:16 COR) Antonio Inoki

1975/04/05 Takasaki, Gunma - City Gym (4,400)
Fujinami (11:32 boston crab) Yoshiaki Fujiwara
*Ohki & Strong Kobayashi (16:27 pin) *Yamamoto & Osamu Kido
World League?: Sakaguchi (5:26 pin) Mike

1975/04/06 Kawasaki - City Gym (4,200)
Masashi Ozawa [Killer Khan] (9:35 pin) Fujinami
*Strong Kobayashi & Haruka Eigen (15:04 pin) Kantaro Hoshino & *Katsuhisa Shibata
Inoki & Sakaguchi (2-0) Krupp & Fria
   1: Sakaguchi (21:50 DQ) Krupp
   2: Inoki (5:02 pin) Fria

1975/04/08 Niigata - City Gym (5,600)
Gagne (10:38 pin) Fujinami
Krupp & Destroyer (2-1) Ohki & Strong Kobayashi
   1: Krupp (13:50 pin) Strong Kobayashi
   2: Strong Kobayashi (2:15 pin) Krupp
   3: Krupp (7:36 brain claw) Strong Kobayashi
World League?: Sakaguchi (6:56 half crab) Kido
World League: Inoki (6:24 abdominal stretch) Eigen

1975/04/09 Arakawa, Niigata - Iwafune Koiki Gym (4,800)
Yamamoto & Kantaro Hoshino (2-1) Kido & Fujinami
   1: Kido (13:29 pin) Yamamoto
   2: Yamamoto (4:02 back breaker) Kido
   3: Yamamoto (4:13 pin) Fujinami
World League: Strong Kobayashi (11:52 pin) Eigen
World League?: Sakaguchi (9:43 pin) Singh
Inoki (10:34 DQ) Destroyer

1975/04/10 Tsuruoka, Yamagata - Pref. Gym (4,500)
Fria (7:21 pin) Fujinami
World League: Strong Kobayashi (6:18 camel clutch) Mike
World League?: Sakaguchi (8:37 pin) Kido

1975/04/11 Aizu, Fukushima - City Gym (4,700)
Fujinami (12:17 pin) Fujiwara
Strong Kobayashi & Osamu Kido (2-1) Masa Saito & Haruka Eigen
   1: Strong Kobayashi (10:18 boston crab) Saito
   2: Saito (6:04 pin) Kido
   3: Strong Kobayashi (4:09 pin) Eigen
World League: Krupp (12:19 pin) Seiji Sakaguchi
World League: Inoki (10:16 german suplex hold) Hoshino

1975/04/12 Hitachi, Ibaraki - Ikegawa Central Gym (4,700)
Fujinami (10:36 pin) Donald Takeshi
World League: Strong Kobayashi (11:23 canadian backbreaker) Shibata
Sakaguchi & Masa Saito (2-1) Krupp & Destroyer
   1: Saito (15:49 pin) Destroyer
   2: Krupp (5:21 brain claw) Saito
   3: Sakaguchi & Saito (4:15 DQ)
Inoki (6:33 pin) Mike

1975/04/14 Handa, Aichi - Civic Hall (4,300)
*Yamamoto & Yoshiaki Fujiwara (18:25 pin) Eigen & *Tatsumi Fujinami
World League?: Sakaguchi (8:53 pin) Gagne
Krupp & Singh (2-1) Strong Kobayashi & Osamu Kido
   1: Krupp (17:33 pin) Kido
   2: Strong Kobayashi (5:45 canadian backbreaker) Singh
   3: Krupp (6:39 pin) Strong Kobayashi
World League: Inoki (4:12 bow & arrow) Fria

1975/04/15 Takaoka, Toyama - City Gym (5,500)
Fujinami (9:46 backslide) Masanobu Kurisu
World League: Sakaguchi (9:52 pin) Yamamoto
World League: Strong Kobayashi (6:28 boston crab) Gagne

1975/04/17 Yokkaichi, Mie - City Gym (5,200)
*Yamamoto & Yoshiaki Fujiwara (18:25 pin) Eigen & *Tatsumi Fujinami
World League: Strong Kobayashi (11:32 pin) Saito
Inoki & Sakaguchi (2-1) Krupp & Destroyer
   1: Sakaguchi (17:16 DCOR) Krupp
   2: Inoki (5:34 bow & arrow) Destroyer

1975/04/18 Fussa, Tokyo - City Gym (3,000)
Ozawa (13:11 pin) Fujinami
World League: Krupp (13:38 pin) Strong Kobayashi
World League: Sakaguchi (6:22 pin) Destroyer
World League: Inoki (14:13 bow & arrow) Saito

1975/04/19 Wakayama - Pref. Gym (4,500)
Strong Kobayashi & Fujinami (2-1) Yamamoto & Ozawa
   1: Strong Kobayashi (15:34 pin) Yamamoto
   2: Yamamoto (4:11 pin) Fujinami
   3: Fujinami (1:03 camel clutch) Yamamoto
World League: Sakaguchi (14:07 pin) Hoshino

1975/04/20 Tsuyama, Okayama - Tsuruyama Stadium (5,100)
Fujinami (7:35 pin) Takeshi
Sakaguchi & Strong Kobayashi (2-1) Krupp & Gagne
   1: Sakaguchi & Strong Kobayashi (14:09 DQ)
   2: Sakaguchi (5:08 pin) Gagne
World League: Inoki (7:25 pin) Shibata

1975/04/22 Kure, Hiroshima - City Gym (4,200)
Fujinami (12:29 backslide) Masanobu Kurisu
World League: Strong Kobayashi (9:45 pin) Kido

1975/04/24 Matsuyama - Ehime Pref. Civic Hall (3,000)
*Shibata & Fujinami (14:32 pin) Eigen & *Hamada
World League: Strong Kobayashi (8:55 pin) Fria
World League: Inoki (4:34 pin) Mike

1975/04/25 Fukuyama, Hiroshima - City Gym (5,000)
Fujinami (11:03 pin) Hamada
Strong Kobayashi & Saito (2-0) Mike & Gagne
   1: Saito (6:19 backbreaker) Gagne
   2: Strong Kobayashi (4:17 camel clutch) Mike
Sakaguchi (14:41 NC) Ohki
World League: Krupp (19:29 COR) Inoki

1975/04/26 Nakatsu, Oita - Nakatsu Park (4,200)
*Strong Kobayashi & Fujinami (18:42 canadian backbreaker) *Yamamoto & Yoshiaki Fujiwara
World League: Sakaguchi (10:13 pin) Shibata

1975/04/27 Saiki, Oita - High School Gym (3,400)
Fujinami (11:16 backslide) Fujiwara
World League?: Sakaguchi (8:14 pin) Gagne
Saito & Kantaro Hoshino (2-1) Strong Kobayashi & Osamu Kido
   1: Kido (16:54 pin) Hoshino
   2: Hoshino (2:43 pin) Kido
   3: Saito (3:18 pin) Kido
Inoki (16:31 backsliding) Krupp

1975/04/28 Miyakonojo, Miyazaki - City Gym (3,100)
Fujinami (13:34 camel clutch) Hamada
World League: Strong Kobayashi (14:24 pin) Hoshino
World League?: Sakaguchi (7:36 back breaker) Singh

1975/04/30 Oita - Pref. Gym (4,000)
Fujinami (9:38 pin) Takeshi
*Ohki & Yamamoto (15:06 pin) Strong Kobayashi & *Kido
Inoki & Seiji Sakaguchi & Shibata (2-0) Destroyer, Mike, & Fria
   1: Shibata (18:17 pin) Fria
   2: Inoki (8:12 pin) Mike

1975/05/01 Kumamoto - City Gym (4,500)
Fujinami (12:13 camel clutch) Kimura
Ohki & Strong Kobayashi (2-1) Krupp & Destroyer
   1: Strong Kobayashi (13:17 Stamp hold) Destroyer
   2: Krupp (7:54 brain claw) Strong Kobayashi
   3: Strong Kobayashi (3:19 DQ) Krupp
World League?: Sakaguchi (6:49 back breaker) Singh
Inoki (5:22 rolling clutch hold) Mike

1975/05/02 Nagasaki - International Gym (6,000)
Fujinami (14:13 pin) Ozawa
World League: Strong Kobayashi (11:14 backslide) Yamamoto
World League?: Sakaguchi (4:32 camel clutch) Mike
World League: Inoki (10:47 pin) Destroyer

1975/05/03 Kita-Kyushu, Fukuoka - Kokura Ward Gym (4,500)
Fujinami (11:03 camel clutch) Fujiwara
World League: Strong Kobayashi (16:47 pin) Ohki
Inoki & Sakaguchi (2-0) Krupp & Mike
   1: Sakagchi (11:42 DQ) Mike
   2: Inoki (4:23 rolling clutch hold) Mike

1975/05/04 Saga - Sports Center (4,400)
Fujinami (11:03 pin) Masanobu Kurisu
Sakaguchi & Kantaro Hoshino (2-0) Gagne & Fria
   1: Hoshino (15:42 pin) Fria
   2: Sakaguchi (7:07 pin) Gagne
World League?: Strong Kobayashi (6:41 boston crab) Singh
Inoki (7:34 rolling clutch hold) Mike

1975/05/05 Fukuoka - Sports Center (6,500)
*Yamamoto & Ozawa (17:54 pin) Eigen & *Tatsumi Fujinami
Strong Kobayashi (7:16 boston crab) Fria
World League: Sakaguchi (12:31 pin) Masa Saito

1975/05/06 Hiroshima - Pref. Gym
*Ozawa & Kimura (19:06 pin) Tatsumi Fujinami & *Hamada
Sakaguchi & Haruka Eigen (2-0) Krupp & Gagne
   1: Sakaguchi & Haruka Eigen (15:47 DQ)
   2: Sakaguchi (3:42 pin) Gagne
World League: Inoki (30min limit draw) Strong Kobayashi

1975/05/07 Hamada, Shimane - City Gym (3,100)
Fujinami (13:03 pin) Fujiwara
World League?: Strong Kobayashi (7:00 boston crab) Singh
Sakaguchi & Masa Saito (2-1) Krupp & Mike
   1: Sakaguchi & Saito (14:43 DQ)
   2: Mike (4:12 pin) Saito
   3: Saito (3:39 pin) Mike
Inoki (10:08 bow & arrow) Destroyer

1975/05/08 Izumo, Shimane - City Gym (3,400)
Fujinami (8:27 pin) Arakawa
*Strong Kobayashi & Osamu Kido (15:44 pin) Shibata & *Eigen
World League?: Sakaguchi (6:23 back breaker) Singh
World League: Inoki (11:01 bow & arrow) Yamamoto

1975/05/09 Takamatsu, Kagawa - Culture Center (4,600)
*Ozawa & Kimura (19:06 pin) Tatsumi Fujinami & *Hamada
Strong Kobayashi & Saito (2-1) Krupp & Mike
   1: Krupp (8:32 pin) Saito
   2: Saito (0:51 rolling clutch) Mike
   3: Strong Kobayashi (7:42 pin) Mike
World League: Inoki (7:47 abdominal stretch) Gagne
World League: Sakaguchi (13:29 COR) Ohki

1975/05/11 Tokorozawa, Saitama (4,500)
Fujinami (12:50 camel clutch) Fujiwara
Ohki & Strong Kobayashi (2-0) Gagne & Fria
   1: Strong Kobayashi (16:04 argentine backbreaker) Fria
   2: Ohki (2:37 pin) Gagne
World League: Inoki (6:29 abdominal stretch) Singh

1975/05/12 Itoh, Shizuoka - Farmers' Market (4,500)
Ozawa (10:31 pin) Fujinami
Strong Kobayashi (7:41 argentine backbreaker) Gagne
Inoki & Sakaguchi (2-1) Destroyer& Mike
   1: Mike (10:06 pin) Seiji Sakaguchi
   2: Sakaguchi (3:16 pin) Destroyer
   3: Inoki (3:46 rolling clutch hold) Mike

1975/05/13 Nagoya - City Gym (4,300)
*Kido & Kimura (15:06 pin) Tatsumi Fujinami & *Ozawa
Strong Kobayashi (6:37 argentine backbreaker) Fria
World League?: Sakaguchi (4:21 back breaker) Singh

1975/05/14 Okayama - Okayama Budokan (3,900)
Fujinami (11:20 camel clutch) Kimura
*Strong Kobayashi & Osamu Kido (16:43 pin) Yamamoto & *Eigen
World League?: Sakaguchi (5:21 pin) Gagne

1975/05/15 Osaka - Pref. Gym (8,500)
Fujinami (12:52 camel clutch) Fujiwara
World League: Strong Kobayashi (12:01 DCOR) Destroyer
World League: Inoki (23:48 rolling clutch hold) Seiji Sakaguchi

1975/05/16 Tokyo - Nippon Univ. Auditorium (8,500)
Makoto Arakawa (7:11 boston crab) Takeshi
Ozawa & Kimura (20min limit draw) Tatsumi Fujinami & Little Hamada
Ivan Gomez (14:34 arm bar) Fujiwara
* Gomez's debut match.
Kido (5:19 boston crab) Fria
Gagne (6:22 DQ) Eigen
Masa Saito & Kantaro Hoshino (9:34 pin) Mike & Destroyer
World League Semi-Final: Sakaguchi (2:33 DCOR) Ohki
* Neither advanced to the final.
World League Semi-Final: Inoki (20:02 octopus hold) Strong Kobayashi
World League Final: Inoki (16:42 octopus hold) Krupp

Other World League matches (dates & locations unknown) :
Krupp def Kantaro Hoshino
Krupp def Eigen
Krupp def Shibata
Krupp def Osamu Kido
Krupp def Destroyer
Krupp def Mike
Krupp def Fria
Krupp def Gagne
Krupp def Singh
Krupp (COR) Saito
Inoki def Osamu Kido
Sakaguchi def Eigen
Sakaguchi def Fria
Ohki def Yamamoto
Ohki def Kantaro Hoshino
Ohki def Eigen
Ohki def Shibata
Ohki def Osamu Kido
Ohki def Saito
Ohki def Destroyer
Ohki def Mike
Ohki def Fria
Ohki def Gagne
Ohki def Singh
Ohki drew Krupp
Destroyer def Yamamoto
Destroyer def Kantaro Hoshino
Destroyer def Eigen
Destroyer def Shibata
Destroyer def Osamu Kido
Destroyer def Krupp
Destroyer def Mike
Destroyer def Fria
Destroyer def Gagne
Destroyer def Singh
Destroyer (COR) Saito
Destroyer drew Kobayashi
Saito def Kantaro Hoshino
Saito def Eigen
Saito def Shibata
Saito def Osamu Kido
Saito def Mike
Saito def Fria
Saito def Gagne
Saito def Singh
Saito (COR) Yamamoto
Yamamoto def Eigen
Yamamoto def Shibata
Yamamoto def Osamu Kido
Yamamoto def Krupp
Yamamoto def Mike
Yamamoto def Fria
Yamamoto def Gagne
Yamamoto def Singh
Hoshino def Yamamoto
Hoshino def Eigen
Hoshino def Shibata
Hoshino def Osamu Kido
Hoshino def Fria
Hoshino def Gagne
Hoshino def Singh
Mike def Kantaro Hoshino
Mike def Eigen
Mike def Shibata
Mike def Osamu Kido
Mike def Fria
Mike def Gagne
Mike def Singh
Eigen def Shibata
Eigen def Osamu Kido
Eigen def Fria
Eigen def Gagne
Eigen def Singh
Shibata def Osamu Kido
Shibata def Fria
Shibata def Gagne
Fria def Osamu Kido
Fria def Singh
Gagne def Fria
Gagne def Singh
Singh def Shibata
Singh def Osamu Kido
Kido def Gagne


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.