puroresu.com puroresu.com

Home >

facebook

Web   puroresu.com
Tohkon Series: 1979/10/26 - 12/06: 35 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Pedro Morales
Dusty Rhodes [first half]
Pat Patterson [first half]
Johnny Powers [partial]
Tiger Jeet Singh [second half]
Bob Backlund [second half]
Nikolai Volkoff
Greg Valentine [10/27 - 12/06]

1979/10/26 Tokyo - Korakuen Hall (2,700)
Shoji Kai (11:14 backslide) Akira Maeda
George Takano (9:59 pin) Junji Hirata
Yoshiaki Fujiwara (12:13 backslide) Kuniaki Kobayashi
Kengo Kimura & Osamu Kido (11:23 rolling clutch) Kantaro Hoshino & Haruka Eigen
Masa Saito (10:02 pin) Strong Kobayashi
Seiji Sakaguchi (6:47 DQ) Volkoff
Patterson (14:22 pin) Riki Choshu
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami (2-0) Morales & Rhodes
   1: Inoki (15:25 DQ) Rhodes
   2: Inoki & Fujinami (4:11 DQ)

1979/10/27 Matsubara, Osaka - Tanaka Kensetsu (4,000)
Fujinami (11:04 DQ) Masa Saito
Morales (8:31 rolling clutch hold) Seiji Sakaguchi
Rhodes, Valentine, & Volkoff (2-1) Inoki, Choshu, & Strong Kobayashi
   1: Rhodes (11:46 pin) Kobayashi
   2: Inoki (7:47 DCOR) Rhodes

1979/10/28 Tokyo - Oizumi Gakuen Toei Studio (4,300)
Strong Kobayashi (11:09 pin) Eigen
Volkoff def Osamu Kido
Sakaguchi (7:10 DQ) Masa Saito
Inoki & Tatsumi Fujinami & Kimura (2-1) Rhodes, Patterson, & Valentine
   1: Valentine (11:03 pin) Kimura
   2: Inoki & Tatsumi Fujinami & Kimura (3:43 DQ)
   3: Inoki (5:41 rolling clutch hold) Valentine

1979/10/30 Noshiro, Akita - City Gym (1,800)
*Strong Kobayashi & Kengo Kimura (16:36 pin) Hoshino & Yoshiaki Fujiwara
Volkoff def Eigen
Morales (24:51 COR) Fujinami
Rhodes def Osamu Kido
Sakaguchi (10:17 DQ) Valentine

1979/11/01 Sapporo - Nakajima Sports Center (4,000)
Strong Kobayashi (11:03 pin) Kido
Riki Choshu def Volkoff
Petterson & Valentine (2-1) Seiji Sakaguchi & Fujinami
   1: Sakaguchi (12:31 pin) Petterson
   2: Petterson (6:30 TKO) Seiji Sakaguchi
   3: Petterson & Valentine (forfeit)
NWF Heavyweight Title: Inoki* (17:01 DQ) Rhodes

1979/11/03 Mukawa, Hokkaido - Sports Center (2,000)
Morales (9:44 small package) Strong Kobayashi
Fujinami (14:35 DQ) Valentine
Rhodes (9:47 pin) Seiji Sakaguchi
Inoki & Choshu def Volkoff & Patterson

1979/11/04 Samani, Hokkaido - Sports Center (2,000)
Strong Kobayashi & *Riki Choshu (13:32 rolling clutch) *Kotetsu Yamamoto & Haruka Eigen
Volkoff def Kantaro Hoshino
Rhodes def Kengo Kimura
Fujinami (11:19 DCOR) Masa Saito
Inoki & Sakaguchi (2-1) Morales & Patterson
   1: Sakaguchi (12:56 DQ) Patterson
   2: Patterson (2:13 figure-4 leg lock) Seiji Sakaguchi
   3: Sakaguchi (3:10 small package) Patterson

1979/11/05 Sunagawa, Hokkaido - General Gym (3,700)
Masa Saito (10:24 pin) Strong Kobayashi
Sakaguchi (11:19 pin) Kengo Kimura
Fujinami (11:40 backslide) Volkoff
Rhodes & Greg Valentine def Antonio Inoki & Osamu Kido

1979/11/06 Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Gym (2,500)
Strong Kobayashi (9:14 pin) Eigen
Sakaguchi (10:16 pin) Volkoff
Rhodes (9:30 pin) Fujinami

1979/11/07 Rumoi, Hokkaido - City Sports Center (3,000)
Sakaguchi & *Strong Kobayashi (12:26 pin) Hoshino & *Eigen
Kido def Volkoff
Rhodes def Riki Choshu
Inoki & Fujinami (2-0) Valentine & Saito
   1: Inoki & Fujinami (14:16 DQ)
   2: Inoki (4:31 pin) Saito

1979/11/08 Otaru, Hokkaido - General Gym (4,000)
Hirata def Maeda
Volkoff def Eigen
Morales def Kengo Kimura
*Hoshino & Osamu Kido (15:21 pin) Strong Kobayashi & *Kuniaki Kobayashi
Valentine *Masa Saito (12:31 COR) Tatsumi Fujinami & *Riki Choshu
WWF North American Heavyweight Title*: Sakaguchi (8:40 figure-4 leg lock) Patterson
Inoki (13:52 COR) Rhodes

1979/11/09 Goshogawara, Aomori - City Gym (3,800)
*Strong Kobayashi & Yoshiaki Fujiwara (12:52 pin) Hoshino & *Kido
Volkoff def Kimura
Morales (9:32 COR) Seiji Sakaguchi
Inoki & Fujinami (2-1) Rhodes & Petterson
   1: Inoki & Fujinami (9:05 DQ)
   2: Petterson (5:12 figure-4 leg lock) Fujinami
   3: Inoki (3:44 pin) Petterson

1979/11/10 Nobe, Aomori - Town Gym
Yamamoto & *Hoshino (20:26 rolling clutch) Strong Kobayashi & *Fujiwara
Fujinami (11:58 backslide) Volkoff
Rhodes (6:14 pin) Seiji Sakaguchi

1979/11/11 Yanagawa, Fukushima - Town Gym (2,600)
Volkoff def Choshu
Fujinami (14:16 DQ) Valentine
Patterson (9:51 figure-4 leg lock) Seiji Sakaguchi
Rhodes, Morales, & Masa Saito (2-1) Inoki, Kido, & Strong Kobayashi
   1: Saito (9:53 pin) Kobayashi
   2: Inoki (3:45 backslide) Saito
   3: Rhodes (3:17 pin) Kido

1979/11/14 Miyakojima, Okinawa - Miyako Parking Lot (4,300)
Volkoff def Fujiwara
Sakaguchi (9:43 DCOR) Masa Saito
Morales (8:15 small package) Strong Kobayashi
Inoki & Fujinami (2-1) Rhodes & Petterson
   1: Inoki & Fujinami (12:28 DQ)
   2: Petterson (2:07 figure-4 leg lock) Fujinami
   3: Inoki (3:37 abdominal stretch) Petterson

1979/11/15 Itoman, Okinawa - Fisheries Experimental Station square (2,000)
*Strong Kobayashi & Hirata (13:34 pin) *Yamamoto & Kantaro Hoshino
Rhodes (8:05 pin) Fujinami
Inoki, Choshu, & Sakaguchi def Volkoff, Valentine, & Patterson

1979/11/16 Naha, Okinawa - Ounoyama Gym (3,700)
Volkoff def Hirata
NWA North American Tag Team Title: Sakaguchi & Choshu* (2-1) Singh & Masa Saito
   1: Sakaguchi & Choshu (9:01 DQ)
   2: Saito (0:55 pin) Riki Choshu
   3: Choshu (0:37 pin) Saito
*Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Strong Kobayashi (17:32 DQ) Rhodes, *Powers, & Morales

1979/11/17 Gushikawa, Okinawa - Agena Bull Ring (2,900)
Volkoff def Kuniaki Kobayashi
Powers (10:41 powers lock) Strong Kobayashi
Fujinami (9:16 DQ) Masa Saito
Morales (13:04 COR) Seiji Sakaguchi

1979/11/18 Naze, Kagoshima - City Gym (2,700)
Volkoff def Fujiwara
Strong Kobayashi (12:14 pin) Hoshino
Sakaguchi (9:56 DQ) Valentine
Inoki & Tatsumi Fujinami & Kimura (2-1) Singh, Morales, & Saito
   1: Inoki & Tatsumi Fujinami & Kimura (9:52 DQ)
   2: Singh (3:29 cobra clutch) Kimura
   3: Inoki (4:10 pin) Saito

1979/11/19 Tokunoshima, Kagoshima - outdoor (4,300)
Battle Royal Final: Hiroyuki Saito (7:20 camel clutch) Shoji Kai
Shoji Kai (13:14 pin) Hiroyuki Saito
Kotetsu Yamamoto (8:20 pin) Junji Hirata
Masa Saito (5:26 pin) Kuniaki Kobayashi
Strong Kobayashi (9:50 pin) Osamu Kido
Johnny Powers (12:17 powers lock) Kengo Kimura
Seiji Sakaguchi (9:39 pin) Kantaro Hoshino
Tatsumi Fujinami (8:57 rolling clutch hold) Nikolai Volkoff
Antonio Inoki & Riki Choshu & Yoshiaki Fujiwara (2-0) Tiger Jeet Singh & Pedro Morales & Greg Valentine
   1: Inoki's team (13:12 DQ)
   2: Inoki (5:16 pin) Valentine

1979/11/20 Wadomari, Kagoshima - Civic Gym (2,300)
Strong Kobayashi (8:28 boston crab) Volkoff
Fujinami (22:36 DCOR) Morales
Sakaguchi (13:25 COR) Powers

1979/11/22 Saza, Nagasaki - Town Gym (2,800)
Sakaguchi (14:12 pin) Kengo Kimura
Valentine (9:23 pin) Strong Kobayashi
Inoki & Tatsumi Fujinami & Choshu (2-1) Singh, Morales, & Powers
   1: Inoki & Tatsumi Fujinami & Choshu (10:52 DQ)
   2: Inoki (5:42 pin) Powers

1979/11/23 Kagoshima - Pref. Gym (4,000)
Strong Kobayashi (11:24 pin) Hoshino
Volkoff def Kengo Kimura
Fujinami & Choshu (2-0) Morales & Valentine
   1: Fujinami (7:19 small package) Valentine
   2: Fujinami & Choshu (10:29 DQ)
*Antonio Inoki & Sakaguchi (17:12 pin) Singh & *Powers

1979/11/24 Oita - Shinko Sugar factory site (2,500)
Riki Choshu (9:05 small package) Strong Kobayashi
Sakaguchi (8:13 COR) Volkoff
Inoki & Fujinami (2-1) Singh & Valentine
   1: (11:40 DCOR)
   2: Inoki (6:02 pin) Singh

1979/11/25 Ebino, Miyazaki - Laborers Athletic Center (2,300)
Sakaguchi (9:04 pin) Fujiwara
Riki Choshu def Volkoff
Fujinami (14:25 DCOR) Valentine
Inoki & Strong Kobayashi (2-1) Singh & Morales
   1: Inoki (14:46 DQ) Singh
   2: Morales (3:34 COR) Inoki
   3: Inoki (2:55 pin) Morales

1979/11/26 Iizuka, Fukuoka - City Gym (2,800)
Strong Kobayashi (11:27 pin) Kido
Sakaguchi (12:46 DCOR) Morales
Fujinami (13:08 backslide) Powers
Inoki & Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura def Singh, Volkoff, & Valentine

1979/11/28 Okazaki, Aichi - City Gym (4,000)
Eigen & *Kido (12:50 pin) Strong Kobayashi & *Kuniaki Kobayashi
Sakaguchi (12:46 DCOR) Morales
Singh & Volkoff (2-1) Inoki & Fujinami
   1: Inoki & Fujinami (11:47 DQ)
   2: Singh (2:22 COR) Inoki
   3: Singh & Volkoff (2:17 DQ)

1979/11/29 Ichinomiya, Aichi - Industrial Gym (4,200)
Valentine (10:32 pin) Strong Kobayashi
Fujinami (6:47 DQ) Volkoff
Sakaguchi (8:43 COR) Powers

1979/11/30 Tokushima - City Gym (4,000)
Kuniaki Kobayashi (8:50 pin) Maeda
Fujiwara (8:43 pin) Hirata
Strong Kobayashi (7:56 pin) Eigen
Riki Choshu (11:04 pin) Hoshino
Sakaguchi (6:23 boston crab) Nicolai Volkoff
Valentine (9:05 pin) Kengo Kimura
Singh & Morales (2-1) def Fujinami & Osamu Kido
   1: (9:46 DCOR)
   2: Singh (1:08 cobra claw) Kido
WWF Heavyweight Title*: Inoki (28:16 pin) Backlund

1979/12/01 Numazu, Shizuoka - City Gym (3,500)
Kai (pin) Hirata
Fujiwara (pin) Maeda
Kengo Kimura (pin) Kuniaki Kobayashi
Strong Kobayashi (11:16 pin) Kido
Valentine (pin) Eigen
Fujinami (12:50 DCOR) Morales
Backlund (10:12 leg roll clutch hold) Seiji Sakaguchi
Inoki & Choshu def Singh & Volkoff

1979/12/02 Tsu, Mie - City Gym (3,200)
Strong Kobayashi (9:17 pin) Fujiwara
Valentine (8:43 DQ) Fujinami
Inoki & Sakaguchi def Singh & Volkoff

1979/12/03 Hiroshima - Pref. Gym (2,500)
Valentine (9:39 pin) Strong Kobayashi
Riki Choshu def Volkoff
Sakaguchi (4:02 DQ) Singh
Backlund & Morales (2-1) Inoki & Fujinami
   1: Morales (15:27 DCOR) Fujinami
   2: Backlund (4:58 german suplex hold) Fujinami

1979/12/04 Osaka - Pref. Gym (7,000)
Strong Kobayashi & *Kengo Kimura (14:09 rolling clutch) *Hoshino & Haruka Eigen
Volkoff def Fujiwara
Sakaguchi (7:03 pin) Kido
Backlund (DQ) Singh
WWF Junior Heavyweight Title: Fujinami* (11:53 rolling clutch hold) Valentine
NWF Heavyweight Title: Inoki* (8:29 pin) Morales

1979/12/05 Gifu - Civic Center (4,500)
Volkoff def Eigen
Singh (3:14 cobra claw) Strong Kobayashi
Backlund (10:41 leg roll clutch) Fujinami
Inoki & Sakaguchi (2-0) Morales & Valentine
   1: Inoki (11:20 abdominal stretch) Valentine
   2: Inoki & Sakaguchi (4:16 DQ)

1979/12/06 Tokyo - Kuramae Kokugikan (9,500)
Fujiwara def Maeda
Eigen def Kuniaki Kobayashi
Kimura & Osamu Kido def Hirata & Kantaro Hoshino
Strong Kobayashi (7:25 DQ) Volkoff
*Tatsumi Fujinami & Choshu (11:37 COR) Valentine & *Morales
Sakaguchi (7:02 TKO) Singh
WWF Heavyweight Title: Inoki* (27:19 NC) Backlund
* Inoki immediately vacated the title.


1979/12/13 Kyoto - Pref. Gym
WWF Junior Heavyweight Title: Fujinami* (15:55 pin) Kengo Kimura
WWF World Martial Arts Heavyweight Title: Inoki* (3R 0:58 KO) Kim Klokeid [karate]


[ New Japan ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2015 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.