puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

PANCRASE

 Address: 4-2-25 Minami Azabu
Minato-ku, Tokyo 106-0047
Phone: 3-5792-7077
Founders: Masakatsu Funaki & Minoru Suzuki (1993)
Presidents: Masami Ozaki (1993 -2008)
  Yasushi Sakamoto (2008 - 2010)
  Ryo Kawamura (2010 - )
First card: 1993/09/21 at Tokyo Bay NK Hall (Urayasu, Chiba)Links


[ Puroresu Dojo ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2015 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.